הרישום נקלט בהצלחה!

ניתן להוריד ולהדפיס את רשימת הציוד והמסמכים שעל המשתתפים להביא איתם למחנה